Divadelní společnost

J.K.Tyla Buchlovice

Historie spolku


   Ochotnické divadlo se hrávalo v Buchlovicích již koncem 19. století. První známý divadelní spolek BOZDĚCH v obci založil spolu s obecním tajemníkem Aloisem Kučíkem a medikem Vilémem Lehkým učitel Otakar Brdečka (zemřel 1929 v Hranicích), který pocházel ze Strážnice a v buchlovické škole působil s malými přestávkami od roku 1900 do roku 1910. Spolek Bozděch uváděl zejména vlastenecké hry, zabýval však také činností přednáškovou. Prvním režisérem spolku byl výše jmenovaný učitel Brdečka. V obecní kronice je zaznamenáno, že na divadelní představení do Buchlovic chodili v této době lidé pěšky až z Uh. Hradiště.

   O činnosti buchlovických ochotníků během světové války v letech 1914 - 18 se nezachovala žádná zmínka.

   V období 1. republiky se hrávalo ochotnické divadlo v Buchlovicích pod hlavičkou místní Tělocvičné jednoty Sokol. Vzdělávací odbor jednoty hrával v těchto dobách v sále Občanské záložny a uváděl nejen veselohry a různé frašky ze života, ale i dramata a odehráno bylo i několik tzv. "národních her". Národní hry byly uváděny při různých výročích republiky. Tak například 28. října 1929 uvedl soubor u příležitosti výročí samostatnosti hru Elišky Malcové Světla a stíny. Na oslavu stejné události pak v roce 1936 nastudovalo sokolské žactvo pohádku Miloše Veselého Zahrada míru a lásky, která byla uvedena 27. a 28. října 1936. O další divadelní činnosti sokolské mládeže již nejsou zprávy.

   Členy sokolského divadelního souboru v období 1. republiky byli: Školastika Bánovská. F. Dvořáková, F. Glos, B. Goiš, M. Gottfriedová, St. Haldina, L. Hána, Václav Hána, J. Hánová, Zd. Horáková, M. Hrabalová, J. Chrastina, M. Kaňovská, R. Kaňovská, Boh. Kaňovský, p. Králík, L. Kučík, p. Lukeštík, A. Němcová, V. Opletal, M. Pilátová, F. Raštica, M. Ryšková, Ad. Skládal, Heřma Sochová, A. Syrovátková, Cyprián Šik, Zd. Šivarová, J. Štolcman, L. Zaorálek, Št. Zelinka, L. Zerzáňová a snad i další.

   Další sehrátá představení, která jsou zaznamenána: 1920 Lešetínský kovář (hra dle básně Svatopluka Čecha v úpravě Tomáše Val. Hubeného), 1929 Eduard Rada: Vrah - bestia triumfans (drama), 1931 Ruda Mařík: Manžel Putička - manželská zeď (veselohra), 1933 M. Vrána - Trocnovský: Pemzlík postrach tetiček - bohémská krev.

   Z období 2. světové války jsou zaznamenány dvě představení, která režíroval p. uč. Jedlička. Jednalo se o operety U naší kapličky a Pražské švadlenky. Členové válečného souboru: Š. Daňhelová, Draha Haldinová, Alois Hrabal, Ela Hrabalová, Anna Jurčová, František Mitáš, M. Nováková, Cyprián Šik, Jožin Šik, p. Štěpánová, Dana Vacová. Pod jakou hlavičkou soubor hrával není zaznamenáno.

   Po osvobození se v Buchlovicích hrálo divadlo opět pod hlavičkou Sokola. Představení byla uváděna v sále Hospodářské záložny v Buchlovicích. Mimo jiné byly uvedeny následující hry : 1946 Paní Mariánka Matka pluku a 1947 J. K. Tyl: Strakonický dudák. Členové souboru: St. Haldina, Alois Hrabal, Milada Huťková. Bedřich Kozumplík, František Makyta, Marta Nekudová, J. Petráš, Květa Pondělková, Cyprián Šik, František Šik, Jožin Šik, Marie Šiková, Zdeňka Špičáková, B. Tomešková, František Veselý, Ludmila Vysocká, Bedřich Zerzáň a snad i další.

   Po únoru 1948 hrával soubor až do 60. let pod hlavičkou Sokola. Během 50. a 60. let soubor nastudoval celou plejádu vynikajících představení jako např. Alois Jirásek: Otec, N. Gogol : Revizor, Statky zmatky, Morálka paní Dulské, Čtveřice, Sto dukátů za Juana, Chudák manžel, Děvče z předměstí, Jen na lékařský předpis, Slovanské nebe, Selská láska, Magda Matuštíková: Kristýna, Adam a Eva, Čapálkovice, Nepokojné hody sv. Kateřiny, Voskovec - Werich: Těžká Barbora a další. Ústřední postavou souboru byla učitelka Zdenka Hánová, která většinu her také režírovala. V 60. letech se pak režie většiny her ujímá Pavel Babický. Členové souboru: Pavel Babický, Karel Bílka, Marta Bílková, Pavla Blahýnková, Marie Bůžková, Ludmila Cilečková, Ivan Čech, Zdeněk Daňhel, Květa Doležalová, Zd. Durníková, Jaroslav Frýza, p. Geryšer, Stanislav Haldina, Zdeňka Hánová, Alois Hrabal, Jindra Hrabalová, Marie Hrabcová, Antonín Huťka, Marie Jahůdková, Antonie Kružíková, M. Lebišová, František Mitáš, Věra Mitášová, Jitka Nekudová, Miroslav Ondřej, Albert Orlita, Jaroslav Petráš, Alena Petrášová, Václav Rajskup, Pavla Ryšková, Josef Rýznar, J. Řepa, Marie Straková, Bohuš Svoboda, František Šefránek, Miroslav Šicha, Cyprián Šik, Jožin Šik, Pavel Šik, Františka Šlosarová, Jiří Štokman, Antonín Tomešek, Helena Úředníčková, Jiří Vaculík, František Viktorin, Josef Vlček, Vilma Vlčková, Ludmila Vysocká, Mika Vysocká, Bedřich Zerzáň, Jaroslav Žižlavský. Nejvýznamnějšími hereckými osobnostmi souboru v těchto letech byli zejména : Ludmila Vysocká, Květa Doležalová, Alois Hrabal a Jožin Šik.

   V 70. letech přichází do souboru několik mladých, talentovaných a hlavně nadšených herců. Jádrem repertoáru souboru, který již hraje pod hlavičkou Osvětové besedy Buchlovice, byly jednak hry klasické a jednak (více než polovina) pohádky. V tomto období se postupně režie ujímali : Miroslav Jedlička (1971 - 75), J. Pefleger (1976), Valtr Řehoř (pod jeho vedením v letech 1977 - 82 dosahoval soubor zvláště vynikajících výsledků), Dmitrij Chižňak (1983) a Jiří Kutálek (1984). V letech 1971 - 1984 tento soubor postupně nastudoval následující představení: 1971 Jan Werich: Teta z Bruselu, 1973 G. Schulze: Čertovy zlaté vlasy, 1974 Alois Jirásek: Lucerna, 1975 V. K. Klicpera: Každý něco pro vlast, 1976 B. Němcová - V. Vaňátko: Neohrožený Mikeš, 1977 Jan Drda: Dalskabáty hříšná ves aneb zapomenutý čert, 1979 Oskar Wilde: Jak je důležité mít filipa, 1979 I. Teller: Jak zmizelo vodnické povolání, 1981 Jan Drda: Hrátky s čertem, 1982 Lumpacivagabundus, 1983 Novák - Oubran: Vodník Mařenka, 1984 R. Loštak: Sůl nad zlato.

   Členy souboru 70. a 1. pol. 80. let byli: Pavla Blahýnková, Zdeněk Brim, Růžena Brimová, Ota Doležal, Květa Doležalová, Jožka Durník, Antonín Dvořák, Jarka Hánová, Zdeňka Hánová, Josef Hrabec, Anna Hübstová, Dmitrij Chižňak, Miroslav Jedlička, Petr Jošek, Marcela Jošková, Jaroslav Kadlčík, Anička Klimková, Ondřej Kolaja, Vlastimil Koryčánek, Jana Kováříková, Bedřich Kozumplík, Marie Kuncová, Jiří Kutálek, Jiří Létal, Josef Létal, Ludmila Létalová, Josef Máčala, Jaroslava Machurková, Rudolf Martaus, František Mrkva, Zdeněk Netroufal, Miroslav Ohera, Leopold Ondrůšek, Albert Orlita, Věra Páčová, Libuše Pankrácová, Jaromíra Polášková, Jaromíra Polášková ml., Pavel Popelka, Alois Res, Růžena Resová, Ludmila Stýskalová, Pavel Sup, Petr Špalek, Jarmila Tichá, Miloslav Tabarka, Karel Tomešek, Miroslav Tomešek, Drahomír Urbánek, Václav Vaculík, František Viktorin, Vilma Vlčková, Ludmila Vysocká, Marta Zapletalová a Marie Zelinková. Se souborem dále spolupracovali : František Fic, Miroslav Fic (hudební spolupráce), Aloisie Suchánková (nápověda), Antonín Zelinka (scéna). Dominantními hereckými postavami souboru těchto let byli : Jiří Kutálek, Dmitrij Chižňak, Ludmila Vysocká, Květa Doležalová, Ondřej Kolaja, Pavel Sup, Albert Orlita, Miloslav Tabarka, Josef Máčala a Marcela Jošková.

   K další obrodě buchlovického ochotnického divadla došlo v roce 1987. Do souboru opět přišla mladá krev a v roce 1989 navíc zkušený režisér Pavel Srp, pod jehož vedením tento mladý soubor sehrál svá nejlepší představení. Přehled inscenací: 1987 Karel Svoboda: Sólo pro čerta, 1988 Jak se kradou princezny, 1989 V. K. Klicpera: Hadrián z Římsů, 1990 Frank Tetauer: Úsměvy a kordy, 1991 Karel Svoboda: Švec a čert, 1992 William Shakespeare: Cokoli chcete aneb Večer tříkrálový, nerealizovalo se: 1993 Carlo Goldoni: Paní hostinská a 1994 Smrt na hrušce. Po něžné revoluci přijal soubor nový název: Ochotnický soubor "VOPONA". V tomto období soubor hrával svá představení většinou mimo uzavřená jeviště, a to zejména na nádvořích hradu Buchlova a zámku v Buchlovicích. Při představení Srdce a kordy dokonce seděli diváci uprostřed zámeckého nádvoří a divadlo se hrálo kolem nich.

   Členové souboru z přelomu 80. a 90. let 20. stol.: Miroslav Beliš Belant, Zdeněk Černoch, Jitka Dudová, Pavel Horák, Marcela Horáková, Petr Jošek, Milena Juříková, Vlastimil Kořínek, Hana Kovaříková, Jana Kováříková, Jiří Kutálek, František Lepka, František Mikula, Radovan Mikula, Jaroslav Nevřivý, Jiří Novotný, Zdeněk Pacal, Pavla Partyšová, Petr Procházka, Soňa Prostředníková, Petra Říhová, Petra Srpová, Martina Tomešková, Mirka Večeřová, Radka Vlčková, Ludmila Vysocká, Jan Zapletal, Lenka Zimčíková. Se souborem dále spolupracovali: na hudbě Josef Zelinka, jako nápověda působila Jana Marková, scénu vytvářel Antonín Zelinka, technická spolupráce Stanislav Buchtík, Antonín Hrabal. V hereckém souboru těchto let nejvíce vynikali: Miroslav Beliš Belant, Jiří Novotný, Jiří Kutálek, Vlastimil Kořínek, Petr Jošek, František Lepka, František Mikula a Ludmila Vysocká.

   Z iniciativy neúnavného organizátora buchlovického ochotnického divadla a herce Jiřího Kutálka soubor znovu obnovil svou činnost v roce 2000. Tentokrát pod staronovým názvem Divadelní spolek J. K. Tyla Buchlovice. Souboru se podařilo získat hostujícího režiséra Ladislava Peška, působícího ve Slováckém divadle v Uh. Hradišti, jehož vedení je zárukou vysoké úrovně předváděných inscenací.

   V roce 2001 soubor uvedl hru J. Vostrého Tři v tom, v letech 2003 - 2004 pak vystupoval s hrou Carla Goldoniho Poprask na laguně. Pro rok 2005 soubor připravoval uvedení hry N. V. Gogola Ženitba. Členové: Miroslav Beliš Belant, Luboš Černoch, Michaela Daňhelová, Pavla Dvořáčková, Pavel Horák, Kateřina Kratochvílová, Jiří Kutálek, Matěj Kyncl, Antonín Macháček, Markéta Mikulcová, Ywona Moskalová, Jiří Novotný, Marcela Ňaňková, Draha Omelková, Radim Pikner, Petra Staufčíková, Eva Šáchová, Marek Šik, Alžběta Šiková, Vlastik Šišák a Lenka Zámečníková.

    Rok 2007. Soubor uvedl hru George Feydeau: Brouk v hlavě. Účinkovali: Matěj Kyncl, Hana Řezníčková, Vlastimil Šišák, Luboš Černoch, Antonín Macháček, Lenka Zámečníková, Jan Štokman, Jaroslav Zapletal, Kristýna Šebestová, Arnošt Strýček, Drahomíra Omelková, Kateřina Kolísková, Silvie Hašová, František Lepka, Jiří Kutálek. Scénu výtvarně připravili Silvie Hašová a Antonín Zelinka.

   V roce 2009 divadelní soubor s velkým ohlasem odehrál hru Eugéna Labiche Slaměný klobouk

   V letech 2010-2011 soubor odehrál pod vedením Ladislava Peška náročnou komediální hru z divadelního prostředí GENERÁLKA. Ve hře vystoupili Drahomíra Omelková, Miluška Jílková, Lenka Zámečníková, Eva Maliňáková, Kristýna Šebestová, Lukáš Borský, Jaroslav Zapletal, Luboš Černoch, Arnošt Strýček, Jiří Kutálek a Vlastik Šišák.

  Rok 2013 přinesl další změnu. Pod novým režijním a uměleckým vedením Karla Hoffmanna, ml.soubor nastudoval divadelní hru Zdeňka Hovorky Darmošlapky, aneb repete hoši ...!. Role obsadili Arnošt Strýček, Jiří Kutálek, Jaroslav Zapletal, Luboš Černoch, Rosťa Jošek, Lenka Zámečníková, Iva Horáková, Hana Hrkalíková, Martina Skaličková, Víta Rybová, Marie Slezáková a František Lepka.


Z archivních materiálů, vzpomínek pamětníků a vlastních zkušeností sepsali

Vlastimil Kořínek a Jaroslav Zapletal ml.